Kullanıcı Sözleşmesi

A. TARAFLAR

İşbu sözleşmenin tarafları, Demirel Medya Limited Şirketi’nin Demirel Media Networks hizmetinin Sosyal Makale projesi (bundan böyle ”Sosyal Makale” olarak anılacaktır) ile sosyalmakale.com (bundan böyle ”Web Sitesi” olarak anılacaktır) Web Sitesine üye olan (bundan böyle ”Üye” diye anılacaktır) kişidir.

B.MADDELER

 1. Sosyal Makale işbu sözleşmeyi onaylan kişiye/kişilere içerik sununan ve içerik paylaşımı ve yorum yapabilecekleri bir sosyal ağ servisidir.
 2. Sosyal Makale’ye üye olarak yahut İnternet Sitesi’ni ziyaret ederek işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.
 3. Üye, Sosyal Makale’ye üye olurken girmiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilere ihtiyaç duyulduğunda bilgilerin hatalı veya noksan olmasına bağlı olarak doğacak tüm zararlardan kendisinin yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahüt eder.
 4. Üye, Sosyal Makale tarafından verilen hizmetlerin telif haklarının Sosyal Makale’ye ve/veya Sosyal Makale’ye lisans veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku gereğince korunduğunu ve ihlali durumunda hukuki ve cezai sorumluluğu olacağını kabul, beyan ve taahüt eder.
 5. Üye, Sosyal Makale’yi kullandığında İnternet Sitesi’nde yaptığı tüm davranışlardan, yüklediği tüm dosyaların ve içeriklerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Sosyal Makale’nin bu öğelerden sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahüt eder.
 6. Üye, Sosyal Makale’yi zora sokacak, zarar verecek, başka internet siteleri ile uyuşmazlık durumuna düşürecek tüm davranışlardan kaçınacağını ve böyle bir davranışta bulunduğunda tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendi üzerinde olduğunu kabul, beyan ve taahüt eder.
 7. Üye, Sosyal Makale’nin hassas kategorisine aldığı öğeleri 18 yaşından küçük çocuklara ve rızası olmayan hiç kimseye göstermeyeceğini veya paylaşmayacağını ve bu durumdan Sosyal Makale’nin sorumlu olmayacağını; 18 yaşından küçük kullanıcıların da bu içeriklere erişim sağlamakta ısrarcı olmayacağını ve bu içeriklere üye olmayacağını, aksi halde bu durumdan Sosyal Makale’nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahüt eder.
 8. Üye, hizmetlerimizin kullanımı sırasında kaybolacak, eksik alınacak; yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Sosyal Makale’nin sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahüt eder.
 9. Üye, Sosyal Makale ve İnternet Sitesi’nin işleyişini bozacak her türlü davranıştan kaçınacağını ve aksi halde Sosyal Makale’nin uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararları ödeyeceğini kabul, beyan ve taahüt eder.
 10. Üye, Sosyal Makale Kullanıcı Sözleşmesi’ne, Topluluk Kuralları’na, Yayın İlkeleri’ne; Türkiye Cumhuriyeti’nin ve/veya vatandaşı olduğu ülkenin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara uygun hareket edeceğini ve aksi halde doğacak tüm zararlardan kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahüt eder.
 11. Üye, Sosyal Makale’nin hizmetlerini kullanmakta kendi rızasının olduğunu ve bu kullanımdan doğabilecek arıza, bilgi kaybı ve diğer tüm olasılıkların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve hizmetin kullanımından dolayı doğabilecek her türlü olumsuluk nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı Sosyal Makale’den tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahüt eder.
 12. Üye, Sosyal Makale’yi izin almadan ticari veya reklam amaçlı kullanmamayı ve Sosyal Makale’nin sistemi devamlı izlediğini, tespit ettiği bir ihlal veya olumsuz durumda Üye’nin tüm hesaplarını feshedebileceğini ve Sosyal Makale’nin kendi hizmetlerini ve Üye sistemini ticari ve reklam amacıyla kullanabileceğini kabul, beyan ve taahüt eder.
 13. Üye, diğer kullanıcıları rahatsız edecek hiçbir davranışta bulunmamayı ve Sosyal Makale hizmetlerini kullanarak diğer kişileri rahatsız etmemeyi kabul, beyan ve taahüt eder.
 14. Üye, kullanıcı adıyla yaptığı her türlü davranıştan sorumlu olduğunu ve üyeliğini iptal ettirse dahi bu işlemden önce üyeliği sırasında gerçekleştirdiği tüm durumlardan sorumlu olduğunu, tüm bu maddeleri hiçbir itiraza mahal vermeyecek biçimde özenle okuyup anladığını kabul, beyan ve taahüt eder.
 15. Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Sosyal Makale’nin tüm kayıtlarının 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.
 16. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.
 17. Sosyal Makale, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman https://www.sosyalmakale.com/kullanici-sozlesmesi adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir. Sosyal Makale üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Sosyal Makale ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
 18. Sosyal Makale, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

 19. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
 20. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
 21. Üye, üye kayıt formunu doldurup ”Kaydol” butonuna tıklamasından itibaren işbu sözleşme taraflar arasında süresiz yürürlüğe girer ve taraflar dilediği vakit bu sözleşmeyi sona erdirebilir.
 22. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; Samsun Vezirköprü Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 • Gizlilik Politikası ile ilgili tüm sorularınızı iletişim sayfasındaki bilgilerden bize iletebilirsiniz. İşbu Sosyal Makale Gizlilik Politikası’nın son güncellenme tarihi 04 Ocak 2019’dur. 
İçerik Formatı Seçin
Test
Test ekle.
Anket
Anket yap.
Makale
Makale oluştur.
Artan Sıralı Liste
Artan sıralı liste oluştur.
Azalan Sıralı Liste
Azalan sıralı liste oluştur.
Video
Video yükle.